na


Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 01 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 61
Trước & đúng hạn: 61
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/01/2023 18:08:55)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG QUANG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thái

Địa chỉ: Hồng Quang, Thanh Miện, Hải Dương

Điện thoại: 0982738847

Email: nguyenvanthai.pct.@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 24
Tất cả: 37,583