na


Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.3%
Số hồ sơ xử lý: 1943
Trước & đúng hạn: 1943
Trễ hạn: 0
Chi tiết
( Cập nhật lúc:20/10/2021 10:05:31)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG QUANG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thái

Địa chỉ: Hồng Quang, Thanh Miện, Hải Dương

Điện thoại: 0982738847

Email: nguyenvanthai.pct.@gmail.com

Đang truy cập: 26
Hôm nay: 57
Tất cả: 4,535