na

XÃ HỒNG QUANG TỔ CHUWCSS HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN SỐ 06 VÀ TẬP HUẤN ỨNG DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 CHO TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG CÁC THÔN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ
Căn cứ Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 31/3/2022 của UBND xã Về thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã. Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 18/4/2022 đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn xã Hồng Quang năm 2022. Thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ xã Hồng Quang; được sự nhất trí lãnh đạo Đảng uỷ - UBND xã. Ngày 08/5/2022 BCH Đoàn xã phối hợp với Tổ công tác triển khai Đề án 06 tổ chức hội nghị triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã và tập huấn hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo mức độ 3,4 cho tổ công nghệ số cộng đồng các thôn

Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 07 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1987
Trước & đúng hạn: 1987
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:08/07/2022 00:32:42)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG QUANG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thái

Địa chỉ: Hồng Quang, Thanh Miện, Hải Dương

Điện thoại: 0982738847

Email: nguyenvanthai.pct.@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 2
Tất cả: 13,129